Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

16 typů odkazových spamů, kterým je lepší se vyhnout

Aleš Linhart - 01.08.2012

Abyste předešli penalizacím ze strany vyhledávačů skrze zpětné odkazy, uvedeme v tomto článku 16 typů odkazů, které mohou brát vyhledávače jako spamy a kterým je proto lepší se vyhnout.

Boj vyhledávačů proti tzv. black-hat SEO praktikám je stále intenzivnější. Black-hat praktiky jsou takové činnosti, které mají za cíl zlepšit pozice webu ve vyhledávačích bez přínosu pro návštěvníky webu. Mezi takové praktiky může patřit skrytý text s vysokou hustotou klíčových slov, zobrazování jiného obsahu webu vyhledávačům a jiného obsahu návštěvníkům nebo třeba nákup zpětných odkazů.

A právě zpětné odkazy se v poslední době stávají hlavním cílem vyhledávačů, které chtějí stále více odlišit přirozené a kvalitní odkazy od těch méně kvalitních a nepřirozených. Nemusíte se bát, že byste nyní museli přestat s budováním odkazů. Stále je totiž mnoho „white-hat" způsobů, kterými lze odkazy budovat. Ovšem i u těchto „povolených" způsobů budování odkazů je důležité si dávat dobrý pozor, neboť některé z těchto metod mohou být při špatném provedení nebezpečnější, než třeba nákup black-hat odkazů.

Abyste předešli penalizacím ze strany vyhledávačů skrze zpětné odkazy, uvedeme v tomto článku 16 typů odkazů, které mohou brát vyhledávače jako spamy a kterým je proto lepší se vyhnout.

1. Přesměrování domén

Přesměrování jedné domény na jinou je řešením, které často využívají webové stránky, jejichž doména se skládá z více slov. Majitel domény mojedomena.cz má ve většině případů zakoupenou i doménu moje-domena.cz, kterou má přesměrovánu na doménu bez pomlčky. Toto není pro vyhledávače žádný problém.

Ovšem existují i takové weby, které získávají zpětné odkazy přesměrováním s domén, které mají jiné znění. Například na doménu fiktivni-nabytek.cz by bylo možné získat zajímavé odkazy přesměrováním domén fiktivni-stoly.cz, fiktivni-postele.cz, fiktivni-zidle.cz, atd.. Jenže takové jednání není správné a rozhodně takové odkazy nepůsobí jako přirozené.

V současnosti sice vyhledávače nevyvíjí velké úsilí na odhalení takovýchto typů odkazů, ale to neznamená, že se to v blízké budoucnosti nezmění a že za toto počínání nebudou udělovat přísné penalizace.

2. Blogové sítě & špatně hodnocené blogy

Co si představit pod pojmem „blogová síť"? Jedná se o několik (někdy i několik desítek) blogů, které mají za cíl podpořit pouze jeden web. Často takové blogy mají stejného majitele, pouze pár článků s vysokou hustotou klíčových slov a s odkazy s nepřirozeným anchor textem. Takový způsob získávání odkazů není rozhodně správnou cestou, i když by si mnozí z vás mohly myslet, že odkazy s tématického textu jsou přínosné. Takové odkazy jsou skutečně přínosné, ale ne v případě jejich umístění v blogové síti.

S blogovými sítěmi souvisejí i špatně hodnocené blogy. I když je vlastníkem blogu velmi dobrý copywriter, který umí psát poutavé a užitečné články, neznamená to, že odkazy z takového blogu jsou pro vyhledávače přirozené. Závisí na samotném hodnocení blogu. Pokud je jeho hodnocení špatné, tak ani 100% přirozený odkaz nebudou brát vyhledávače jako důvěryhodný a budou jej spíše považovat za spam odkaz.

3. Marketing článkových spamů

Odkazy v článcích patří často k přirozeným odkazům, ale mohou být i bezcenné. Bezcenné odkazy jsou to v případě, že články umístíte na nekvalitní servery a použijete velmi nepřirozené anchor texty odkazů.

Ke snížení váhy odkazů z článků vedlo vyhledávače to, že toto řešení používalo mnoho začínajících SEO pracovníků. Takové odkazy je totiž velmi jednoduché získat - stačí vytvořit krátký článek s vysokou hustotou klíčového slova, umístit do článku odkaz s požadovaným anchor textem a celý článek umístit zadarmo na některý server, který umožňuje publikaci článků.

Pro uklidnění ale můžeme říct, že ne všechny odkazy v článcích jsou bezcenné. Budete-li publikovat článek na kvalitním serveru, např. Ženy.cz, bude mít takový odkaz určitě svoji důležitost a vyhledávače jej nebudou ignorovat.

4. Jedno-článkové blogy

Tyto blogy by mohly být zařazeny pod blogové sítě, avšak v našem seznamu mají své vlastní místo. Jedná se o velmi nekvalitní blogy, jejichž rozpoznání nedá vyhledávačům mnoho práce, a proto je zbytečné snažit se získat odkaz z takového blogu, neboť takový odkaz nebude mít žádný přínos.

Jak takové blogy poznat? Zde jsou některé hlavní rysy, které jsou pro ně charakteristické:

  • naleznete na nich pouze jeden nebo dva články
  • častou jsou provozovány na subdoménách
  • běží na Wordpressu
  • využívají free šablony
  • odkazy na takové blogy vedou především z linkovacích služeb (Linkuj.cz, aj.)

Jedno-článkové blogy nemají žádnou kvalitu ani ranky od vyhledávačů, které by mohly předávat webům, na které odkazují. Proto je opravdu zbytečné snažit se takové odkazy získat.

5. (Placené) site-wide odkazy

O site-wide odkazech a jejich škodlivosti jsme již mluvili v článku Boj Googlu proti nepřirozeným odkazům. Nyní se budeme věnovat především odkazů umístěným v zápatí webu.

Takové odkazy jsou pro vyhledávače snad těmi nejpodezřelejšími. Odkazy v zápatí webu vedou většinou na mnoho různých externích webů a z pohledu vyhledávačů není „lepší" část webu pro umístění odkazů, na které nechce majitel webu, aby někdo klikl, a mají tak především přenášet ranky.

Z toho důvodu vyhledávače výrazněji nezkoumají, zda jde o odkazy na tvůrce/designéra webu, na provozovatele webhostingu nebo o „SEO" odkazy. Všem odkazům v zápatí webu přikládají velmi malou důležitost.

6. Placené odkazy v obsahu

V předchozím bodu jsme mluvili o tom, že zápatí webu není vhodné místo pro odkazy, a tak by se nabízela možnost umístění (placeného) odkazu přímo do obsahu stránky. Řešení je to určitě efektivnější, neboť vyhledávače nemohou plně rozpoznat, zda je odkaz v obsahu placený nebo přirozený.

Při nákupu odkazů je však velmi důležité prověřit si, od koho odkaz kupujete. Pokud si prodejce neprověříte, mohlo by se snadno stát, že by Vás sám prodejce nahlásil Googlu, který by váš web následně penalizoval. Toto je velmi nebezpečné, protože jakmile Google zjistí, že jste třeba jen jednou koupili odkaz, tak na to nikdy nezapomene a bude k takovému webu vždy obezřetnější a podezřívavější.

7. Výměna odkazů

V případě, že je výměna odkazů prováděna chytře a nepřímo, může u vyhledávačů bez větších potíží projít. Ale pokud využíváte klasickou výměnu mezi dvěma weby vzájemně nebo kruhovou výměnu mezi několika weby, mohly by vyhledávače takové odkazy zcela ignorovat.

Je těžké přijít na to, jaký algoritmus vyhledávače pro odhalení výměn používají, neboť v rámci internetu jsou přece všechny weby vzájemně prolinkované (i když někdy jsou prolinkovány přes tisíce až miliony jiných stránek). Každopádně je důležité si uvědomit, že i promyšlenější výměna odkazů může, ale také nemusí, být odhalena.

8. Publikování tiskových zpráv na nekvalitních portálech

Tiskové zprávy jsou ideálním způsobem, jak informovat veřejnost o novinkách ve firmě. Aby se takové zprávy dostaly mezi lidi, existuje v prostředí internetu mnoho různých serverů pro jejich publikaci. Kromě informací o novinkách ve firmě slouží publikaci tiskových zpráv na takových serverech i pro získávání zpětných odkazů. Kvalita takových odkazů je závislá na kvalitě portálu.

Kvalitní portály pro tiskové zprávy jsou pro vyhledávače důvěryhodné proto, že mají velmi přísná kritéria pro publikování a mnoho kvalitních portálů je ručně kontrolováno.

Mimo tyto kvalitní portály však existují i méně kvalitní, které schvalují jakékoliv tiskové zprávy. Odkazům z těchto portálů vyhledávače přikládají téměř nulovou váhu, a proto je lepší se jim vyhnout.

9. Linkbaiting a přepínání obsahu

Tento trik spočívá v tom, že se na webu nejprve vytvoří zajímavý obsah, na který lidé budou sami od sebe rádi odkazovat (princip linkbaitingu). Jakmile na tento obsah vede dostatečný počet zpětných odkazů, tak se poutavý článek přepne na článek více komerční. Takové jednání není férové vůči vyhledávačům a ani vůči návštěvníkům. Proto se mu raději velkým obloukem vyhněte.

Dokážete-li vytvořit poutavý obsah na nekomerční téma, určitě jej dokážete vytvořit i pro komerční účely, a proto raději věnujte energii tvorbě poutavého komerčního obsahu, než pokoušení štěstí s riskantním přepínáním nekomerčního obsahu na komerční.

10. Katalogy

Odkazy z katalogů rozhodně nemohou uškodit. Rozdíl je však v míře přínosu takových odkazů. Odkazy v kvalitních katalozích mají velký přínos pro web. Naproti tomu odkazy z méně kvalitních odkazů nemají přínos téměř žádný.

Jak poznat kvalitní katalog, do něhož se vyplatí odkaz umístit? Stačí si položit následující tři otázky:

  1. Zaplatil(a) bych za umístění v takovém katalogu?
  2. Směřuje převážná většina záznamů v katalogu na kvalitní webové stránky?
  3. Jsou záznamy v katalogu relevantní k nabízenému sortimentu nebo názvu firmy (záznam s názvem „Prodej bot" prodává skutečně boty a ne třeba plastová okna)?

Pokud jste na některou z otázek odpověděli „ne", tak se nejedná o kvalitní katalog a umístění odkazu do takového katalogu by mohla být jen ztráta času.

11. Link farmy

Link farmy jsou takové weby, které mají téměř nulový obsah a obsahují velké množství externích odkazů. Kromě velkého množství odkazů (cca nad 40 odkazů) je pro tyto farmy typické, že jsou odkazy na nich netématické. Link farmy dokážou vyhledávače velmi snadno odhalit, a proto si umístěním odkazů na Váš web v takové farmě koledujete o penalizaci.

12. Sociální záložky

Portály pro sociální záložky (Linkuj.cz, Digg.com, aj.) umožňují lidem sdílet zajímavé články a online nástroje z různých webů. Tímto sdílením se získávají i zpětné odkazy, čehož začali využívat i spammeři, kteří začali na tyto portály umísťovat odkazy i na nepřínosné komerční stránky.

Vlivem toho přínos takovýchto odkazů značně poklesl a v současnosti umístění sociální záložky nepřispívá ani k rychlejšímu indexování nového obsahu vyhledávači. Výjimku tvoří záložky (odkazy) umístěné na kvalitnějších portálech, které jsou ručně kontrolovány a nekvalitní odkazy jsou odstraňovány.

Chcete-li tedy prezentovat zajímavý nekomerční obsah pomocí sociální záložky, vyberte si skutečně jen kvalitní moderované portály.

13. Spamy z fór

Spamové odkazy z diskuzních fór snad nikdy nezmizí. Kromě typických odkazů v příspěvcích jsou často používány odkazy i s podpisem přispěvatelů do fóra. Takový odkaz má možná vliv na zvýšení návštěvnosti webu o návštěvníky, kteří kliknou ve fóru na odkaz ve vašem podpisu, ale z hlediska SEO má takový odkaz nulový přínos.

Toužíte-li po zlepšení pozic webu ve výsledcích vyhledávačů pomocí zpětných odkazů, diskuzní fóra rozhodně nejsou tou správnou cestou.

14. Spam profily

Každý z nás si snad již zakládal profil na některém diskuzním fóru či sociální síti. Často je možné v profilu vyplnit i webové stránky, a tak by mohlo někoho napadnout, že si založí mnoho fiktivních účtů, se kterých povede odkazy na svůj web.

Pro vyhledávače je velmi obtížné rozpoznat, který z profilů je skutečný a který pouze fiktivní. Často se proto zaměřují na to, zda jméno/přezdívka ve vyplněném profilu je shodná s názvem webových stránek, na které odkaz vede.

V případě, že se vám podaří přesvědčit vyhledávač o tom, že má brát odkaz ve vašem profilu vážně, nemáte ještě vyhráno. Vyhledávače totiž berou takové odkazy, jako odkazy na osobní stránky / blogy, a podle toho jim také přikládají příslušnou (nižší) důležitost.

15. Komentářové spamy

Blogy umožňující komentování článků přímo vybízejí k tomu, přidat komentář s odkazem. Jenže většina takových komentářů bývá nemilosrdně smazána. Smazání se vyhnou pouze odkazy v komentářích na blozích, které nejsou moderovány a tím pádem nemají žádnou návštěvnost.

Takový odkaz však nemá žádný efekt, neboť se může stát, že na něm budou tisíce komentářů a pokud bude v každém komentáři odkaz, tak se velmi malý rank blogu dělí mezi tisíce webů, takže na každý web připadá velmi malý zlomek ranku.

Úsilí byste měli rozhodně věnovat něčemu efektivnějšímu.

16. Nákup domén a jejich přesměrování

O přesměrovávání domén jsme hovořili již v prvním bodě tohoto seznamu. Tentokrát však nepůjde o nově koupené domény, ale o nákup starších domén, které již nějakou dobu existují. Cílem nákupu domén, které již nějakou dobu existují, je využít rank, který na dobu své existence získaly.

Přesměrování nakoupených domén může mít svůj přínos, ale také zde hrozí nebezpečí přenesení na váš web nezvaného provozu - spam roboti, aj. .

Ne všech výše uvedených 16 typů spam odkazů může vést k penalizaci webu. Některé jsou „pouze" neefektivní. Rozhodně ale existují efektivnější a účinnější způsoby budování odkazů, které se mohou někdy zdát téměř totožné s výše uvedenými spam odkazy, ale není tomu tak.

Zdroj: www.seomoz.org

Delicious Save this on Delicious

Články