Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

6 způsobů, jak se lze zotavit ze špatných odkazů

Aleš Linhart - 03.10.2012

Není výjimečnou situací, že majitel webu využije služeb neodborného SEO konzultanta nebo SEO firmy, která vybuduje mnoho spamových odkazů a Google následně web penalizuje. Co dělat v takovém případě? Není nutné se obávat, že je web úplně ztracený. Existuje několik způsobů, jak se může web zotavit ze špatných odkazů. My si v tomto článku představíme 6 z těchto způsobů.

Než začneme vysvětlovat možné způsoby zotavení, představme si ilustrativní příklad. Na níže uvedenou stránku směřují kvalitní (K) i špatné (Š) odkazy. Každá ze skupiny odkazů (K a Š) symbolizuje tisíce odkazů a rozdělaní kvalitních a špatných odkazů v poměru 50/50 je zvoleno jen pro snadnější ilustraci.

Ilustrační příklad

Ujistěte se, že za to mohou odkazy

Dříve, než začnete podnikat razantní změny uvedené níže v tomto článku, přesvědčte se, že za propad webu ve výsledcích vyhledávání, případně přímo jeho penalizaci, mohou špatné zpětné odkazy. Propad/penalizaci webu mohou totiž způsobit i další časté prohřešky, které nemají vyhledávače v lásce:

  • Dlouhá doba stahování nebo přílišná velikost stahované stránky
  • Vyhledávače mají zakázán přístup na web (Robots.txt, Meta Robots)
  • Špatně nastavené přesměrování stránek nebo canonical
  • Web má mnoho duplicitního obsahu
  • Web byl napaden malwarem

Pokud jste si jisti, že ani jeden z výše uvedených problémů váš web nemá, tak bude problém nejspíše ve špatných odkazech.

1. Vyčkávací taktika

V některých případech stačí pouze vyčkat. Například pokud někdo vybuduje pro web tisíce spamových odkazů z diskuzních fór blogů, tak časem přestanou mít takové odkazy vliv a vyhledávač je jednoduše začne ignorovat (viz. následující obrázek):

Vyčkávací taktika

To ovšem neznamená, že každý odkaz, který je starý, vyhledávače ignorují. Toto se týká pouze nekvalitních spamových a podezřelých odkazů. V případě kvalitního odkazu z autoritativního webu nemusíte mít strach, že by po nějaké době ztratil svůj přínos pro váš web.

2. Zrušení špatných odkazů

V případě, že nemůžete nebo nechcete čekat, až vyhledávač začne sám od sebe ignorovat špatné odkazy, může být jednoduchým řešením ruční odstranění špatných odkazů:

Zrušení špatných odkazů

Ovšem nic není tak snadné, jak se zdá. V tomto případě jsou tu hned dvě věci, které mohou toto řešení zkomplikovat:

(a) Není přístup k smazání odkazu

Toto je velmi častý problém. SEO konzultant někde vložil odkazy na web, ale nedal vám přístupové údaje, abyste mohli tyto odkazy odstranit. V takovém případě je možné zkusit oslovit webmastery jednotlivých webů s žádostí o odstranění odkazu. Ovšem s ohledem na to, že mluvíme o tisícovkách odkazů, je toto řešení velmi nepraktické.

(b) Které odkazy smazat?

V případě, že máte přístupy k mazání odkazů, je tu druhý a závažnější problém. Jak poznat, které odkazy skutečně smazat? Ne všechny spamové odkazy jsou nebezpečné a způsobují penalizaci. Dejte si proto velký pozor, ať nesmažete kvalitní odkazy.

3. Zrušit cílovou stránku

V případě, že všechny nebo převážná většina špatných odkazů směřuje na téměř bezcennou stránku umístěnou hluboko ve struktuře webu, je nejlepším řešením zrušení stránky:

Zrušení cílové stránky

Ve většině případů tohoto řešení je nutné odstranit stránku kompletně (a vrátit stavový kód 404). Není-li penalizace vyhledávače příliš vážná, je možné stránku zrušit a přesměrovat (stavový kód 301) na jinou relevantní stránku. Tím je možné se zbavit několika špatných odkazů.

Toto vše však lze realizovat pouze v případě, že odkazy směřují na méněcennou stránku hluboko ve struktuře webu. V praxi však většina špatných odkazů směřuje na titulní stránku webu, u které není odstranění možné.

4. Budování kvalitních odkazů

V prvním bodu byla řeč o „vyčkávací taktice". Místo nečinného čekání můžete způsob „vyčkávací taktiky" rozšířit o budování kvalitních odkazů:

Budování kvalitních odkazů

„Kvalitními" odkazy myslíme velmi autoritativní webové stránky. Získání takových odkazů není jednoduché a projevení tohoto způsobu je časově náročné. Navíc funguje pouze u webů, které se pohybují na hranici penalizace nebo jejichž penalizace není příliš vážná.

V situacích, kdy není čas čekat na projevení vlivu budování kvalitních odkazů, penalizace webu je velmi vážná nebo byl web penalizován ručně (což je závažnější penalizace, než v případě algoritmické penalizace), je nutné sáhnout k některému z následujících dvou způsobů.

5. Žádost do Google

Udělali jste maximum pro odstranění nekvalitních odkazů směřujících na váš web, ale ve výsledcích vyhledávání se váš web stále nezobrazuje? Nebojte se zaslat zprávu přímo do Googlu. Pohodlně to můžete udělat přes Google Webmaster Tools. Při kontaktování Googlu pamatujte na několik zásadních pravidel:

  • Buďte slušní
  • Co nejpřesněji popište svůj problém
  • Ukažte, že jste udělali maximum pro nápravu

Kromě výše uvedených pravidel pamatujte na to, že musíte být trpěliví. Pracovníci Googlu řeší tisíce podobných žádostí, které není možné vyřešit automaticky (algoritmicky), a proto můžu nějakou dobu trvat, než se vám dostane odpovědi nebo než se začne váš web opět zobrazovat ve vyhledávání.

6. Nová doména

Když všechny předešlé způsoby selžou, je třeba přejít ke krajnímu řešení v podobě zakoupení nové domény:

Nová doména

Toto je ovšem opravdu to nejkrajnější řešení, protože spuštěním webu na nové doméně přicházíte o všechny (tedy i o ty kvalitní) zpětné odkazy. Určitě nebude problém některé z kvalitních zpětných odkazů nasměrovat na novou doménu, ovšem i tak potrvá nějakou dobu, než se kvalitní odkazy na nové doméně projeví.

Negativní dopad tohoto řešení lze zmírnit tím, že starou doménu přesměrujete pomocí stavového kódu 301 (moved permanently) na doménu novou. Tímto přesměrováním sice mírně oslabíte kvalitní zpětné odkazy, ale maximálně eliminujete odkazy špatné.

Odkazové útoky od konkurence

V obchodním světě je konkurenční boj opravdu silný, a tak není divu, že se občas snaží někdo pošpinit druhého tím, že na něj nasměruje špatné odkazy a Google ho kvůli tomu penalizuje. V současnosti se tomu lze bránit pouze tím, že budete pravidelně budovat kvalitní zpětné odkazy, které přebijí ty nekvalitní nasměrované konkurencí.

Je zvláštní, že tento jev zatím vyhledávače nijak neřeší. Bylo by velmi užitečné, kdyby v souboru Robots.txt začaly akceptovat nový příkaz (např. Disconnect), kterým by bylo možné vyhledávači říct, ze které stránky/domény nemá počítat zpětné odkazy na váš web. Tím by se totiž dalo velmi dobří bránit výše zmíněným „odkazovým" útokům ze strany konkurence.

Zdroj: SEOmoz.org

Delicious Save this on Delicious

Články