Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Analýzy a konzultace

Odhalte, co vašemu webu brání v úspěšnosti. Na základě odborné analýzy navrhneme konkrétní úpravy a zlepšení vašeho webu.

Analýza použitelnosti

Zajímá vás důvod klesající návštěvnosti vašich stránek a proč web nepřináší požadované výsledky? Důvodem může být špatná použitelnost. Uživatel nesmí mít problém se na webu vyznat a najít na něm to, co hledá. Zjistíme, co komplikuje návštěvníkům webu jeho používání. Web s přehlednou navigací a snadným ovládáním již uživateli nedá záminku hledat u konkurence.

Metody analýzy použitelnosti

1. Heuristická analýza

Heuristická (metodická) analýza se provádí porovnáváním současného stavu webu s pravidly použitelnosti, která byla sestavena na základě odborných výzkumů a testování. Heuristická analýza není finančně ani časově náročná a odhalí většinu základních chyb v použitelnosti webových stránek. S touto analýzou máme dlouholeté zkušenosti a víme, co je pro uživatele důležité. Navrhneme efektivní řešení chyb a zlepšíme použitelnost vašeho webu.

Web s přehlednou navigací a snadným ovládáním již uživateli nedá záminku hledat u konkurence.

2. Uživatelské testování

Uživatelské testování probíhá jako simulace reálné návštěvy uživatele, který má v úmyslu stránku použít. Stránky testuje nezávisle na sobě alespoň 5 osob, které vykonávají na webu zadané úkony. Naši odborníci uživatele při testech sledují a zaznamenávají jejich reakce, názory a případné problémy při použití webu. Využíváme také speciální software, který sleduje činnost uživatele na stránkách. Tato metoda je sice nákladnější a časově náročnější než heuristická analýza, nicméně je také efektivnější, protože bere v potaz jedinečnost každého webu i uživatele.