Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Běžné technické SEO problémy a jejich řešení

Aleš Linhart - 04.12.2012

SEO nejsou pouze kvalitní zpětné odkazy a texty. Velmi důležitou roli hraje také technické řešení webu. Mnoho lidí často podceňuje technické problémy webu, které mohou snižovat kvalitu SEO. V dnešním článku se proto podíváme na nejběžnější technické SEO problémy webů a způsoby, jak je lze odstranit.

1. Velká vs. malá písmena v URL

S tímto problémem se nejčastěji potýkají weby využívající technologii .NET. Problém vychází z toho, že je server nastaven tak, aby reagoval na URL s velkými písmeny bez toho, aby je přesměrovával/přepisoval na URL s malými písmeny.

Z hlediska SEO má tento efekt negativní dopad z hlediska vzniku duplicit. Bez přepisování velkých písmen v URL na malá jsou stránky www.domena.cz/Homewww.domena.cz/home dvě rozdílné stránky se stejným obsahem.

Vyhledávače sice udělaly velký pokrok v rozpoznávání těchto situací, avšak nelze se na to plně spoléhat. Je tedy lepší ošetřit tuto situaci explicitně a nespoléhat se pouze na vyhledávače.

Řešení

První možné řešení je používat ve všech URL a názvech souborů pouze malá písmena. Toto řešení je ovšem velmi náročné především v situaci, kdy musíte takto upravovat celý již existující web.

Proto je lepší využít přepisovací engine (Rewrite engine), kterým jsou moderní servery vybaveny. Pouhými pár řádky příkazů se dá nastavit přepisování URL adres s velkými písmeny na URL s malými písmeny.

2. Více URL pro homepage

Stejně jako v předchozím bodě, i v tomto případě jsou na tuto chybu o něco více zatíženy technologie .NET. Ovšem i u jiných technologií je možné se setkat s existencí více URL pro homepage webu.

V případě .NET technologie má duplicitní URL homepage tvar www.domena.cz/default.aspx. U dalších technologií to mohou být www.domena.cz/index.html či www.domena.cz/home.

Jelikož se jedná o častý problém, jsou na něj vyhledávače připraveni a ve většině případů úspěšně „ignorují" tyto duplicity a jako homepage webu chápou www.domena.cz. Není ovšem dobré se na to plně spoléhat, a proto by tato situace měla být vyřešena na straně webu.

Řešení

Nejnáročnější krok řešení je nalezení stránek, které jsou duplicitami homepage. Osvědčeným řešením je nechat web projít některým z programů simulující roboty vyhledávačů. Výsledek procházení uložit do CSV souboru a získaná data seřadit podle kolonky TITLE. Stránky se stejným title, jako má homepage, jsou s největší pravděpodobností duplicitami.

Když už je k dispozici seznam duplicitních stránek, stačí provést jejich přesměrování stavovým kódem 301 na hlavní homepage. Problém se dá vyřešit i použitím tagu rel=canonical, avšak přesměrování 301 je čistější a pro SEO přátelštější řešení.

3. Dotazové parametry na konci URL

Nejčastěji se lze s tímto problémem setkat u e-shopů. Ty umožňují třídit zboží podle mnoha parametrů (barva, velikost, atd.). Výsledkem filtrování produktů tak mohou být URL ve tvaru:
www.domena.cz/kategorie-produktu?barva=12

Takové filtrování produktů podle je pro návštěvníky webů přínosné, ovšem vyhledávače to moc neocení. Ještě daleko méně vyhledávače ocení URL, ve kterých se kombinuje více parametrů. Mohou totiž vzniknout duplicity typu:
www.domena.cz/kategorie-produktu?barva=12&velikost=3
www.domena.cz/kategorie-produktu?velikost=3&barva=12

Obě URL adresy obsahují stejné produkty, ale mají různou URL, což znamená, že vyhledávače musejí zbytečně procházet mnoho stránek se stejným obsahem.

Výsledek je ten, že kvůli duplicitním URL způsobeným různým pořadím filtrů nemohou vyhledávač procházet důležité stránky webu tak často, jak by si majitel webu přál.

Řešení

První věc, které si zřejmě každý všimne, je to, že výše uvedené URL adresy nejsou SEO-friendly, neboť místo slov označujících barvu obsahují pouze číslo (index do databáze). Nejprve je tedy nutné učinit z URL adres typu www.domena.cz/kategorie-produktu?barva=12 adresy typu www.domena.cz/kategorie-produktu/cerna/. Tím dostaneme do URL adres důležitá klíčová slova.

Druhý krok spočívá v analýze klíčových slov, která mají pro optimalizaci smysl. Pokud lidé hledají klíčové slovo „černá zimní bunda", určitě by měly vyhledávače procházet a indexovat stránku www.domena.cz/zimni-bundy/cerna/. Naproti tomu existují klíčová slova, která lidé moc nehledají (např. „šedá zimní bunda"). Proto je přínosné URL adresu www.domena.cz/zimni-bundy/seda/ skrýt před procházením vyhledávačů, neboť tím pádem zbude vyhledávačům více času na procházení důležitých stránek zaměřených na klíčová slova, která jsou vhodná pro optimalizaci.

Máme-li hotový seznam URL, které nechceme, aby vyhledávače procházely, zakážeme indexaci těchto URL v souboru robots.txt. POZOR, pokud některou z „nechtěných" URL již vyhledávače indexují, nezpůsobí její zařazení do robots.txt její odstranění z indexu.

Chceme-li odstranit již indexované stránky z indexu, poslouží k tomu velmi dobře tag rel=canonical.

4. Soft 404 chyby

Soft 404 je speciální označení pro neexistující stránky, které se chovají jinak z pohledu návštěvníka a jinak z pohledu vyhledávače. Zatímco návštěvník webu vidí soft 404 jako klasickou chybovou stránku typickou pro neexistující stránku, vyhledávačům tato stránka vrací stavový kód 200, který znamená, že stránka existuje.

Vlivem toho se může stát, že budou vyhledávače indexovat i stránky, které z pohledu návštěvníků neexistují. I když se to nezdá, tento problém je velmi častý.

Řešení

Řešení je překvapivě jednoduché. Stačí na takových stránkách nastavit v hlavičce standardní stavový kód 404. I když jsou pro uživatele chybové stránky 404 nevhodné, mohou být vytvořeny zábavnou formou, které návštěvníky webu nerozzlobí - viz. ukázky některých zábavných stránek se stavovým kódem 404.

Před samotných řešením je důležité nalézt stránky se soft 404, což je ovšem také velmi jednoduché a sice pomocí nástroje Google Webmaster Tools. Přímo v něm jsou totiž viditelné stránky se soft 404:

Označení stránek soft 404 v Google Webmaster Tools.

5. Využití přesměrování 302 místo 301

Jedná se o častou chybu tvůrců webů, neboť z pohledu návštěvníků webu je jedno, jestli jsou přesměrováni na správnou stránku stavovým kódem 302 nebo 301. Z pohledu vyhledávačů je však mezi oběma stavovými kódy velký rozdíl.

Stavový kód 301 znamená stálé přesměrování, při kterém vyhledávače přenášejí zpětné odkazy na novou stránku. Naproti tomu kód 302 znamená dočasné přesměrování, při kterém se zpětné odkazy na novou stránku nepřesouvají, a tím pádem web přichází o získané odkazy.

Řešení

Řešení spočívá jednoduše v nahrazení přesměrování 302 přesměrováním 301 tam, kde je to vhodné. Pro nalezení přesměrování se stavovým kódem 302 doporučujeme použít nástroje Screaming Frog, jehož výsledky procházení webu je možné snadno řadit právě podle stavového kódu stránky.

6. Nefunkční/zastaralá mapa webu

XML mapa webu je pro vyhledávače velmi užitečným pomocníkem, který jim pomáhá indexovat všechny stránky webu. Bohužel však v mnoha případech je mapa webu vygenerována pouze při spuštění webu. Výsledkem takového jednání je zastaralá mapa webu, jež obsahuje URL adresy, které již neexistují a neobsahuje adresy nových stránek.

Ideální řešení je pravidelná aktualizace mapy webu vždy při vytvoření nové stránky nebo při odstraňování stránek. Bing se dokonce vyjádřil v tom smyslu, že špatná mapa webu má negativní dopad na důvěryhodnost a rank webu z hlediska Bingu.

Řešení

Nejdříve je důležité provést audit současné mapy webu a zjistit, zda obsahuje odkazy na neexistující stránky. Pokud je tomu tak, je mapa webu zastaralá a je nutné zajistit její pravidelnou aktualizaci - jednou denně, týdně, měsíčně. I když zřejmě bude nutné věnovat nějaké prostředky na takovou úpravu, věřte, že takový krok prospěje zlepšení SEO webu.

Speciálně pro e-shopu stojí za zamyšlení vytvoření mapy webu, která bude obsahovat pouze několik nejnovějších produktů. Takovým přístupem je možné zajistit jejich rychlejší indexování.

To bylo šest nejběžnějších technických SEO problémů. Znáte ještě nějaké časté technické SEO problémy? Podělte se o ně s námi a dalšími čtenáři v komentářích pod tímto článkem.

Zdroj: SEOmoz.org

Delicious Save this on Delicious

Články