Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Jak psát text pro vyhledávače a lidi? (podcast)

Aleš Linhart - 12.04.2011

Kvalitní text je pro webovou prezentaci jedním z nejdůležitějších prvků a to jak z pohledu vyhledávačů, tak i z pohledu návštěvníků stránek. Text musí být čtivý a zárověň obsahovat správně umístěná klíčová slova. Jak začít?

Mluvená verze článku (podcast)

stáhnout (MP3, 13,2 MB, 5 min 31 sec)

Zvolte rozumnou délku a správnou strukturu textu

Rozumná délka textu by měla mít minimalně 600 znaků včetně mezer. Jako horní hranice délky textu by se mohla označit délka dvou normostran, což je 3600 znaků. Tato hodnota však není směrodatná, neboť záleží především na struktuře a informační hodnotě textu.

Kvalitní text by měl být rozdělen na odstavce a měl by být doprovázen názornými obrázky. Nejlepším způsobem, jak učinit váš text přehledným a čtivým, je rozdělení textu pomocí nadpisů a podnadpisů, které mají svůj význam i pro vyhledávače. Dalšími prvky, které zlepšují návštěvníkovu orientaci v textu, jsou seznamy. Ať už se jedná o číslované nebo odrážkové seznamy, vždy dokaží podat návštěvníkovi důležité informace rychle a přehledně.

Na co si dát dále pozor při psaní, aby byl váš text přehledný?

Nepodceňujte zvýraznění důležitých částí textu

Zvýrazněné části jsou první věcí, které si návštěvník při čtení vašeho textu všimne. Zvolte proto vždy nadpisy a podnadpisy tak, aby návštěvník věděl, co v dané části textu nalezne za informace. Stejně tak u zvýraznění pomocí HTML tagů strongem zvolte vždy místo jednoho slova zvýraznění nejlépe celé věty, která bude dávat čtenáři smysl i bez přečtení okolního textu.

Navíc texty zvýrazněné pomocí nadpisů a příslušných HTML tagů mají pro vyhledávače větší význam a proto by váš text měl tyto zvýrazněné části obsahovat. Ale všeho s mírou.

Internetové články však neobsahují pouze prostý text. Skládají se i z odkazů a netextových prvků (obrázků, animací a videí).

Co tedy dělat s odkazy a netextovými prvky?

Jako odkazy označujte smysluplné části vámi napsaného textu. Největší chybou je jako odkaz označit slovo „zde" nebo nějaké podobné slovo. Návštěvník a ani vyhledávač poté nevím, co nalezne na stránce, na kterou odkaz směřuje. Odkazy je dobré doplnit vhodným popiskem odkazu v atributu title.

Netextové prvky mají speciální atribut alt obsahující alternativní text, který se zobrazuje na webu v případě, že má návštěvník vypnuté zobrazování netextových prvků. Alternativní text je také směrodatný pro vyhledávače. Ty podle alternativního textu poznají, co netextový prvek obsahuje.

Když už víte jak dlouhý a strukturovaný má být váš text a jak na odkazy a netextové prvky, je na čase podívat se na to nejdůležitější pro vyhledávače.

Použití klíčových slov v textu

Aby vyhledávač poznal, na která slova a slovní spojení se váš text zaměřuje, sleduje hustotu a umístění slov v textu. Pokud chcete, aby se váš web zobrazoval na vybraná klíčová slova ve vyhledávačích, musíte v textu umístit tato klíčová slova ve správné hustotě a na správných místech.

Ideální hustota jednoho klíčového slova nebo slovního spojení by měla být mezi 3-5%. Hustotu klíčových slov na jednotlivých podstránkách vašeho webu můžete jednoduše zjistit použítím nástroje SeoQuake, který má kromě měření hustoty klíčových slov i řadu dalších užitečných funkcí. Nevýhodou jeho použití je to, že nepodporuje skloňování. Pro SeoQuake jsou slova „auto" a „auta" dvě různá slova. Pro vyhledávače však tato dvě slova mají stejný význam. Z toho plyne, že se při psaní textu nebojte uvádět klíčová slova i v jiných pádech než jen v prvním. Text se poté stane čtivějším.

Rozmístění klíčových slov by mělo být rovnoměrné po celém textu a speciálně by měla být klíčová slova umístěna v těchto částech textu:

  • nadpisy a podnadpisy
  • části textu označené tagy strong nebo em
  • alternativní texty netextových prvků

Aby se vaše texty staly čtivějšími a zárověň obsahovaly dostatečnou hustotu klíčových slov, můžete využít toho, že vyhledávače ignorují čárky, tečky, závorky, apod. Pokud tedy chcete optimalizovat text na spojení rotopedy Kettler, můžete třeba jeden odstavec ukončit slovem rotopedy a následující odstavec začít slovem Kettler. Pro návštěvníky se tak stane text čtivějším a vyhledávačům nevadí, že jsou obě slova oddělená tečkou a mezerou mezi odstavci. Stále budou brát uvedená dvě slova i jako slovní spojení rotopedy Kettler.

Delicious Save this on Delicious

Články