Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Jak vytvořit správně optimalizovanou stránku?

Aleš Linhart - 14.11.2012

Tuto otázku má v hlavě snad každý, kdo se o SEO alespoň trochu zajímá. Bohužel na ni neexistuje jednoduchá a přesná odpověď. Abychom vám ale pomohli alespoň z části tuto otázku vyřešit, popíšeme vám v tomto článku několik důležitých věcí, kterých byste se měli při optimalizaci držet.

Dříve, než začneme s představováním jednotlivých důležitých prvků on-page optimalizace, si ukážeme, jak by mohla vypadat „ideálně" optimalizovaná stránka (optimalizace zaměřena na klíčové slovo „dámské spodní prádlo"):

Stránka optimalizovaná na klíčové slovo "dámské spodní prádlo"

HTML Head tagy

 • Title - Nejdůležitější z on-page prvků. V title by se mělo vyskytovat optimalizované klíčové slovo na první pozici, neboť podle studie SEOmoz.org má pozice klíčového slova v title na jeho váhu následující vliv:
  Důležitost jednotlivých slov v title stránky
 • Meta Description - Ačkoliv nemá tento prvek u většiny vyhledávačů velký význam na „hodnocení" stránek, je velmi důležitý. Tento prvek se ve většině případů zobrazuje jako popis stránky ve výsledcích vyhledávání. Umístěním klíčových slov do něj budou tato klíčová slova zobrazena ve výsledcích vyhledávání tučným písmem, což zvyšuje míru prokliku, která má částečný vliv na pozice ve vyhledávání.
 • Meta Keyword - Dříve zohledňoval tento prvek vyhledávač Yahoo!, ale poté, co jej převzal Bing, již není na trhu významnější vyhledávač, který by bral na meta Keyword ohled. S ohledem na toto a na možné zneužití tohoto prvku při analýze webových stránek konkurencí, nedoporučujeme meta Keyword vyplňovat.
 • Meta Robots - Ačkoliv není tento tag nezbytně důležitý, je nutné se vždy přesvědčit, že neobsahuje příkazy, které by bránily vyhledávačům v přístupu na stránku a její analýze.
 • Rel="Canonical" - Tento tag je velmi užitečný pro rozsáhlé/složité webové stránky, u kterých hrozí vznik velmi podobných stránek (např. u e-shopů řazení zboží). Takto velmi podobné stránky mohou vyhledávače posoudit, jako duplicity, což webu uškodí. Tag „canonical" říká vyhledávačům, která z podobných stránek je ta hlavní.
 • Další meta tagy - Kromě výše zmíněných existují i další meta tagy (např. FGDC). Nic vám nebrání je použít, avšak zatím nemají výrazný vliv na pozice ve fulltextových vyhledávačích.

URL

V minulém článku s názvem „Kdy byste měli změnit URL adresy webu" bylo o URL adresách řečeno mnoho informací, a proto v této části shrneme pouze pár důležitých bodů, na které byste měli myslet při tvorbě URL.

 • Délka - Kratší URL adresy jsou lepší pro zobrazování ve výsledcích vyhledávání. Navíc je snadnější jejich kopírování a sdílení.
 • Umístění klíčových slov - Slova (klíčová slova) umístěná v URL by měla být co možná nejrelevantnější s obsahem stránky. Rozhodně je tedy lepší použít URL ve tvaru www.stranka.cz/klicove-slovo, než použít www.stranka.cz/adresar/podadresar/klicove-slovo
 • Subdoména vs. podstránka - Někoho by mohlo napadnout, že by místo podstránky www.stranka.cz/klicove-slovo mohlo být pro vyhledávače lepší použít subdoménu klicove-slovo.stranka.cz, neboť má klíčové slovo na začátku URL. To je ovšem omyl. Vzhledem k odkazovému profilu webu dávají vyhledávače přednost podstránkám před subdoménami.
 • Oddělovač slov - O tom, že je nejběžnějším oddělovačem slov v URL pomlčka ("-") není snad pochyb. I vyhledávače to berou jako samozřejmost, a proto je důležité používat tento oddělovač oproti jiným (např. "_", "+"). Pozn. při víceslovných doménách doporučujeme vyhnout se rozdělování slov. Vždy je vhodnější doména viceslovadomena.cz než viceslova-domena.cz

Tělo dokumentu

 • Počet zopakování klíčového slova - Je nemožné určit přesný počet zopakování klíčového slova na stránce. Záleží to na mnoha parametrech, z nichž tím zřejmě nejdůležitějším je délka textu. U krátkých stránek by mělo být klíčové slovo zopakováno 2-3x, zatímco u delších jsou to 4-6 opakování. Tato čísla nejsou však univerzální. Nejdůležitější je dodržet smysluplnost textu a opakovat klíčová slova pouze tolikrát, aby text neztratil smysl.
 • Hustota klíčových slov - Sama o sobě nehraje ve vzorcích pro počítání pozic ve výsledcích vyhledávání žádnou roli. Ovšem to neznamená, že by na ni neměl být brán žádný ohled. Hustota totiž odráží počet zopakování klíčového slova v textu, a proto by i na ni měl být brán ohled při tvorbě textů.
 • Různé tvary klíčových slov - I když to nebylo zatím přímo dokázáno, je velmi pravděpodobné, že použití různých tvarů klíčového slova pozitivně ovlivňuje pozice ve vyhledávání. Při tvorbě textu je tedy prospěšné použít kromě základního tvaru klíčového slova i jeho různé varianty (různé pády).
 • Nadpis H1 - Velmi dlouhou dobu byl tento nadpis považován za nejdůležitější prvek on-page optimalizace. Nedávné průzkumy však zjistily, že jeho vliv na pozice ve výsledcích vyhledávání není tak výrazný, jak se předpokládalo. To však nemění nic na tom, že je doporučeno do nadpisu H1 vkládat klíčová slova - nejen s ohledem na SEO, ale především s ohledem na návštěvníky.
 • H2/H3/H4/Hx - Další nadpisy mají ještě nižší váhu, než má nadpis H1, a proto je doporučujeme použít pouze v případě potřeby (strukturování textu) a ne pouze s cílem zlepšení pozic, neboť je s těmito nadpisy výrazně nevylepšíte.
 • ALT atribut - Je často považován za nedůležitý SEO prvek, avšak podle výzkumů SEOmoz.org má tento prvek docela slušný vliv na pozice ve vyhledávání. Nebojte se tedy věnovat trochu času na správné vyplnění ALT atributů u obrázků.
 • Názvy obrázků - Vyhledávače obrázků od Google či Seznamu mohou být dobrým zdrojem přivádějícím na web nové návštěvníky. Kromě toho mají dobře zvolené názvy obrázků vliv i na pozice v klasickém fulltextovém vyhledávání. Nebojte se tedy použít pro hlavní obrázek na stránce název „klicove-slovo.jpg".
 • Bold/Strong - Tučně zvýrazněnému písmu se přikládá vysoká důležitost, avšak ve skutečnosti je vliv na SEO velmi malý. I přesto doporučujeme nepodceňovat toto zvýraznění a tučně vyznačit klíčové slovo alespoň jednou.
 • Italic/Emphasized - Překvapivým zjištěním při testech bylo, že zvýraznění kurzívou (Italic/Emphasized) má o něco větší význam, než zvýraznění tučným písmem (Bold/Strong). Ve svých textech byste tak neměli zapomínat i na tento druh zvýraznění.
 • Anchory vnitřních odkazů - Žádné testování zatím nepotvrdilo vliv anchor textů u vnitřních odkazů na pozice ve výsledcích vyhledávání. Neznamená to ale, že by byly anchor texty vnitřních odkazů bezcenné. Pomáhají vyhledávačům určit, která stránka je nejrelevantnější na příslušné klíčové slovo. Představte si, že vyhledávač zobrazuje ve vyhledávání na nějaká klíčová slovo stránku www.stranka.cz/neoptimalizovana-stranka a vy byste chtěli, aby se ve vyhledávání zobrazovala stránka www.stranka.cz/optimalizovana-stranka. V tomto případě může pomoci anchor text a to tak, že na www.stranka.cz/neoptimalizovana-stranka umístíte odkaz směřující na www.stranka.cz/optimalizovana-stranka s anchor textem odpovídajícím klíčovému slovu, na které se má stránka zobrazovat ve výsledcích vyhledávání.
 • HTML komentáře - Komentáře v HTML vyhledávače jednoduše ignorují.

Vnitřní odkazy a umístění ve struktuře webu

 • Hloubka kliků - Tímto pojmem je myšlen počet kliků, které je nutné učinit z titulní stránky webu pro dosažení požadované podstránky. Obecně platí, že čím konkurenčnější klíčové slovo, tím by měl být počet kliků menší. To ale neznamená, že by všechny podstránky webu měly být dosažitelné z titulní stránky na jedno kliknutí. V případě velmi rozsáhlých projektů (e-shopů) je to téměř nemožné a navíc by se takovým počinem ztratila výhoda menšího počtu kliků pro dosažení stránky s konkurenčním slovem.
 • Počet/procento vnitřních odkazů - Více odkazované stránky mají tendenci být lépe hodnocené. V případě optimalizace některé stránky na velmi konkurenční slovo je proto důležité směřovat na stránku větší počet/procento vnitřních odkazů.
 • Odkazy v textu vs. odkazy v menu - Ukázalo se, že Google a další významné vyhledávače dělají hodně pro to, aby dokázaly rozlišit stálé menu oproti odkazům uvnitř textů. Již nyní je jasné, že odkazy uvnitř textu jsou užitečnější, než odkazy v menu. Je však důležité si uvědomit, že v případě více odkazů směřujících na jednu stránku bere Google v potaz pouze první anchor.
 • Navigace v patičce a sitebar - Výzkumy i různá doporučení přímo ze strany Google potvrzují, že odkazy umístění patičce webu nebo v sitebar mají pro Google výrazně nižší význam, než jiné odkazy. Jak tedy správně vyřešit menu webu? Řešením je umístění menu do horní části webu, případně na jiné místo, ale tak, aby bylo menu před samotným hlavním obsahem stránky.

Architektura stránky

 • Pozice klíčového slova - Doporučujeme umístit důležitá klíčová slova na začátek obsahu (mezi prvních 50-100 slov - případně i dříve). Vyhledávače totiž mají někdy tendenci upřednostňovat stránky, které mají klíčová slova na začátku textu před stránkami, které mají klíčové slovo umístěné až na konci.
 • Struktura obsahu - Existují lidé, kteří tvrdí, že struktura obsahu/textu (úvod, tělo textu, příklady, závěr) má vliv na pozice ve vyhledávání, avšak v praxi to nebylo dokázáno. Proto doporučujeme volit strukturu obsahu takovou, aby vyhovovala především návštěvníkům webu.

Nejlepší praktiky pro dosažení 1. pozice

Pro zkušené SEO experty nebude zřejmě překvapením konstatování, že perfektní optimalizace on-page faktorů nemusí automaticky znamenat první pozici ve vyhledávačích. Pro zvýšení pravděpodobnosti, že se váš web zobrazí na 1. pozici ve vyhledávači, by bylo lepší držet se následujícího seznamu:

 • Přístupnost - Pokud nemají vyhledávače přístup k webu nebo důležitým stránkám, nemohou je indexovat a zobrazovat ve vyhledávání. Ujistěte se tedy, že nemají vyhledávače potíže s přístupností vašeho webu.
 • Obsah - Musí být přesvědčivý a vysoce kvalitní, neboť takový obsah nejen přitahuje zájem lidí, ale také se může stát virální (lidé jej sami od sebe šíří). Viralita obsahu má na pozice výrazný vliv, neboť takový obsah dokáže získat přirozené odkazy, které jsou vyhledávači vysoce hodnocené.
 • Základní on-page prvky - Umístění klíčových slov do základních on-page prvků (title, URL) zvyšuje šance webu na lepší pozice ve vyhledávání.
 • Uživatelská přívětivost - Použitelnost webu, uživatelské rozhraní a celkový dojem z webu má také vliv na pozice, ačkoliv by se to mohlo zdát divné. Ovšem zaměříme-li se na toto hledisko důkladněji, zjistíme, že kvalitně zpracovaný web je častěji odkazovaný. Navíc dobře použitelný web zaručuje rychlejší a častější dosažení požadovaného cíle (registrace zákazníků, nákup zboží).
 • Marketing - K dosažení předních pozic ve vyhledávání je důležité věnovat prostředky nejen na samotné SEO, ale také do jiných oblastí marketingu. Dobře cílené kampaně přivedou mnoho nových návštěvníků, u kterých je potenciál, že budou na váš web směřovat nové odkazy. A jak dobře víme, odkazy ovlivňují pozice ve vyhledávání.
 • Pokročilejší/důkladnější on-page optimalizace - Hlavní část tohoto článku byla věnována správné optimalizaci on-page faktorů. Ačkoliv bylo u některých prvků uvedeno, že mají na pozice malý vliv, neznamená to, že by měly být zatraceny. Optimalizace několika prvků s nižší důležitostí může být prospěšnější, než optimalizace jednoho prvku s vysokou důležitostí.

A co vy, máte vyzkoušené nějaké kroky on-page optimalizace, které skutečně fungují? Podělte se o ně s ostatními v diskuzi pod tímto článkem.

Zdroj: SEOmoz.org

Delicious Save this on Delicious

Články