Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Jak získat správná klíčová slova (podcast)

Aleš Linhart - 24.01.2011

V článku Nejčastější chyby při optimalizaci bylo napsáno, že výběr správných klíčových slov je základem úspěšné optimalizace. Tento článek vám přináší informace o způsobech, jakými lze navrhnout a především zhodnotit a vybrat správná klíčová slova.

Mluvená verze článku (podcast)

stáhnout (MP3, 14,1 MB, 6 min 8 sec)

Návrh klíčových slov

Abyste byli schopni vybrat správná klíčová slova, musíte si nejdříve vytvořit seznam slov, ze kterých poté budete vybírat ta pravá. Čím delší bude váš seznam, tím větší je šance, že v něm budou ta nejvhodnější klíčová slova. Jak ale začít s vytvořením tohoto seznamu?

Začněte na svém webu

Projděte vlastní webovou prezentaci a ke každé podstránce si napište jedno až pět slov, která vás v souvislosti s ní napadnou. Dalšími slovy, která můžete do seznamu přidat, jsou ta, která vás napadnou v souvislosti s celkovým tématem vašeho webu. Už vás nenapadají žádná další slova?

Inspirujte se u konkurence

Webové stránky vaší konkurence jsou tou nejlepší inspirací. Projděte weby vaší konkurence a u každého si všimněte, jaká slova používají u metadat (především title), nadpisů a jaká slova mají v jejich textech největší četnost (hustotu). Všechna tato slova přidejte do vašeho seznamu. Vyčerpali jste už i informace od konkurence?

Zkuste vyhledávače

Oni totiž nejlépe ví, co lidé hledají. Prvním způsobem, jakým můžete od vyhledávačů získat nová klíčová slova, je našeptávač. Ten se objeví v průběhu psaní textu do vyhledávacího políčka a jsou v něm obsažena slova, která lidé hledají v souvislosti s vámi psaným textem. Tato slova také můžete zařadit do vašeho seznamu.

Našeptávač Seznam.cz


Našeptávač Google.czDruhý způsob jsou nástroje pro návrh klíčových slov pro PPC reklamy ve vyhledávačích. Seznam nabízí Návrh klíčových slov pro Sklik a Google nabízí Keyword Tool pro AdWords. Oba tyto nástroje vám pomohou ještě více rozšířit váš seznam slov.

Co bude následovat po vytvoření rozsáhlého seznamu?

Zhodnocení a výběr správných klíčových slov

Ne všechna slova na vašem seznamu jsou správná a vhodná pro optimalizaci. Slova lze hodnotit ze dvou hledisek: hledanostmíra konkurence.

Hledanost

Je ukazatelem toho, kolik lidí určité slovo hledá. Přesné hodnoty nedokážete nikdy sami zjistit, ale Seznam a Google uveřejňují informace o přibližné hledanosti slov. Seznam nabízí statistiku hledanosti, která obsahuje informace o denní hledanosti slov a to buď v přesné nebo rozšířené shodě. Přesná shoda vyjadřuje počet lidí hledajích slovo v přesně zadaném tvaru (např. „seo“). Rozšířená shoda potom ukazuje počet lidí, kteří hledají vámi zadané slovo ve spojení s jinými. V případě slova „seo“ ukazuje rozšířená shoda počet lidí, kteří hledají slovní spojení jako „seo optimalizace“, „seo nástroje“, „analýza seo“, atd. Nevýhodou je, že Seznam nezobrazuje počet hledání u slov, jejichž průměrná denní hledanost je menží než 100.

Google uveřejňuje měsíční hledanost v přesné shodě. Hodnoty hledanosti naleznete v nástroji pro návrh klíčových slov Keyword Tool. Výhodou tohoto nástroje je skutečnost, že Google zobrazuje hledanost už u slov, jejichž měsíční hledanost je vyšší než 10 hledání, což umožňuje dobré zacílení na dlouhý ocas, o kterém se dočtete v příštím článku.

Míra konkurence

Určuje počet konkurenčních webů zaměřujících se na konkrétní klíčové slovo. Mezi konkurenci se počítají především stránky, které mají v titulku určité klíčové slovo. Počet takových stránek, nebo-li konkurencí, zjistíte zadáním následujícího dotazu do vyhledávacího pole vyhledávače:

  • pro Seznam je to intitle:klíčové slovo
  • pro Google je tímto dotazem allintitle:klíčové slovo

Počet nalezených stránek poté odpovídá míře konkurence na vybrané slovo.

Na základě informací o hledanosti a míře konkurence můžete při optimalizaci zvolit dva přístupy. Prvním je optimalizovat na klíčová slova, která mají vysokou hledanost, ale také vysokou míru konkurence. Tento přístup má velké finanční i časové nároky. Dokonce je zde nebezpečí, že se na přední pozice ve vyhledávačích nikdy nedostanete. Pokud se vám to ale podaří, tak máte téměr jistě zaručenu vysokou návštěvnost vašeho webu.

V případě, že zvolíte přístup optimalizovat méně hledaná klíčová slova, která mají menší míru konkurence, tak vaše náklady na optimalizaci budou nižší a snadněji dosáhnete předních pozic ve vyhledávání. Méně hledaná slova vám však nebudou generovat tak velkou návštěvnost jako hodně hledaná slova s vysokou mírou konkurence.

Nelze zcela přesně rozhodnout, který z přístupů je lepší. Záleží na každém z vás, jaký přístup zvolíte pro váš web.

Delicious Save this on Delicious

Články