Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Kdy byste měli změnit URL adresy webu

Aleš Linhart - 25.10.2012

Správná URL adresa je taková, která obsahuje relevantní klíčová slova a dokáže vyhledávače i návštěvníky informovat o obsahu stránky ještě před jejím navštívením. Taková URL podporuje lepší pozice ve výsledcích vyhledávání a současně má relativně vysokou míru prokliku. V tomto článku se zaměříme na několik nejhorších případů, jak mohou URL adresy vypadat, a kdy byste již měli zvážit jejich změnu.

Dříve, než se na tento problém podíváme důkladněji, je důležité si uvědomit jednu věc. Každá změna na webu je riskantní a v případě změn URL to platí ještě víc. Při změně URL (i při využití přesměrování staré URL stavovým kódem 301) je nutné počítat s tím, že potrvá nějaký čas, než si vyhledávače na nové URL adresy „zvyknou", vlivem čehož může dojít ke snížení hodnocení webu. Při správném postupu by však tento pokles neměl být dlouhodobý.

Rozhodně vás tímto nechceme odradit, avšak je důležité si uvědomit, že změny URL by neměly probíhat často a měli byste k nim sáhnout pouze v nejnutnějších případech.

1. Dynamické URL

Dynamické URL adresy mohou být vytvořeny z ID článku, data vydání či mnoha dalších parametrů, jako např.:

www.priklad.cz/clanek.php?id=2351&barvatextu=3&kategorie=12

Mnoho lidí se mylně domnívá, že takové URL neumí Google zpracovávat nebo že akceptuje pouze první 2-3 parametry. Toto není pravda, i když existují jistá omezení na maximální délku URL. Kde jsou tedy skutečné problémy takových dynamických URL?

 • Neobsahují relevantní klíčová slova.
 • Jsou náchylnější na vznik duplicit.
 • Nejsou příliš uživatelsky přívětivé (menší míra prokliku).
 • Mají tendenci být velmi dlouhé.

Kdy jsou tedy URL dynamické až přespříliš? O tom, že je to URL adresa uvedena výše není pochyb. Bude-li článek zařazen do více kategorií nebo bude-li u něj možné vybrat více barev písma vzniknou duplicity, které nemá žádný vyhledávač v lásce.

Jak je to ale v situaci jednoduchých URL, jako je ta následující?:

www.priklad.cz/clanek.php?nadpis=problemy-s-url

Technicky vzato se jedná o dynamickou URL adresu, jejíž statický formát by mohl vypadat:

www.priklad.cz/problemy-s-url

Ale je nutné takové URL převádět? Mnoho lidí by upřednostnilo druhou (statickou) verzi URL adresy. U menších webů není problém upravit takové dynamické URL na statické, avšak zkuste to udělat u webu s tisíci podstránkami. Kromě úpravy samotných URL je totiž nutné upravit i vnitřní odkazy na celém webu.

K této části lze tedy závěrem říci, že pokud dynamická URL obsahuje relevantní klíčová slova a nehrozí u ní vznik duplicit, není nutné ji upravovat.

2. (Ne)strukturované URL

Mnoho lidí často trápí, že formát URL adres jejich webu neodpovídá struktuře webu. Například něco takového...

www.priklad.cz/problemy-s-url

... a oni by chtěli, aby URL odpovídala struktuře webu:

www.priklad.cz/clanky/seo/problemy-s-url

Je toto opravdu důležité? Není! Vyhledávače se při určování struktury webu neohlížejí na strukturu URL, ale na vnitřní prolinkování. Při určitém způsobu vnitřních odkazů se tak může stát, že druhá uvedená URL bude pro vyhledávače důležitější, než ta první. A nehraje v tom roli to, že podle formátu URL je druhá adresa až na třetí úrovni, zatímco první adresa je na první úrovni.

Jak se na (ne)strukturované URL mohou dívat návštěvníci webu? Na jednu stranu při strukturované URL mohou návštěvníci snadněji poznat, kudy se na podstránku dostali. Na druhou stranu je obtížnější si dlouhou strukturovanou URL zapamatovat.

Takže co rozhodne o tom, která z variant URL je vhodnější? Vezměme si příklad webu se strukturovanými URL, kde se na jeden článek může návštěvník dostat z titulní stránky webu, z kategorie článků a z kategorie článků o SEO. Jeden článek tak může mít tři URL:

www.priklad.cz/problemy-s-url

www.priklad.cz/clanky/problemy-s-url

www.priklad.cz/clanky/seo/problemy-s-url

Tím vznikají duplicity, které jsou pro vyhledávače nepřijatelné, a proto je lepší změnit strukturované URL na nestrukturované, než naopak.

Ke strukturovaným a nestrukturovaným URL lze na závěr říci tolik, že pro vyhledávače je důležitá struktura vnitřních odkazů a ne struktura URL adresy. Současně je důležité si uvědomit, že strukturované URL jsou náchylnější na vznik duplicit. Navíc při strukturování URL jsou nejdůležitější klíčová slova většinou na konci URL, čímž klesá jejich váha pro vyhledávače.

3. Dlouhé URL

Jak dlouhá URL je již příliš dlouhá? Technicky vzato lze používat téměř neomezeně dlouhé URL, i když většina prohlížečů a serverů jejich délku omezuje. Například IE8 umožňuje použití URL až o délce 2 083 znaků.

Takto dlouhé URL jsou ale velmi nepraktické a mohou přinést následující komplikace:

 • Snižují váhu jednotlivých klíčových slov v URL.
 • Mohou zhoršit použitelnost a míru prokliku.
 • Může docházet k jejich ořezání při kopírování.
 • Může docházet k jejich ořezání při použití na sociálních sítích.
 • Jsou velmi těžce zapamatovatelné.

Odhadnout, jak dlouhá URL je již příliš dlouhá je spíše umění, než věda. Základním hlediskem při rozhodování je množství „zbytečností" v URL. Vezměme si následující příklad:

www.priklad.cz/eshop/produkty/detail-produktu/produkt-notebook-notebook-acer-nx

Tento příklad obsahuje velké množství „zbytečností", které dělají URL zbytečně dlouhou. Zkusme se zamyslet nad následujícími otázkami:

 • Pokud víme, že se nacházíme v úrovni „eshop/", musíme zmiňovat, že další úroveň jsou „produkty/"?
 • Pokud jsme již na úrovni „eshop/produkty/" musíme uvádět jako další úroveň „detail-produktu/"? Nestačilo by případně pouze „detail/"?
 • Musí být u každého produktu uvedeno „produkt-"?
 • Je nutné uvádět, že se jedná o „produkt-notebook", když má slovo „notebook" uvedeno již v názvu?

Co kdyby se raději upravila URL do tvaru:

www.priklad.cz/eshop/detail/notebook-acer-nx

Nebyl by takový formát vhodnější?

4. URL přeplněné klíčovými slovy

S předchozím bodem o příliš dlouhých URL souvisí přeplňování URL adres klíčovými slovy. V následující URL je až podezřele mnohokrát zopakováno klíčové slovo „notebook", nemyslíte?

www.priklad.cz/notebooky/levne-notebooky/nejlevnejsi-notebook-acer

Takové URL vypadají téměř jako spam, ale jen velmi vzácně se stává, že vyhledávače penalizují web pouze na základě URL přeplněných klíčovými slovy. Nicméně takové URL indikují, že se může jednat o spam, a proto jsou vyhledávače u takových webů daleko obezřetnější při zkoumání dalších parametrů.

5. „Přetěžování" klíčových slov

„Přetěžování" klíčových slov se netýká pouze URL adres, ale i textového obsahu. Při „přetěžování" klíčových slov jde o to, že se na jedno klíčové slovo snaží lidé optimalizovat více podstránek webu.

Jaký vás čeká problém s vyhledávači při „přetěžování" klíčových slov? Vyhledávače se nebudou moci snadno rozhodnout, kterou z podstránek mají ve vyhledávání upřednostňovat, takže se může stát, že jeden den bude jedna podstránka webu na 5. pozici ve výsledcích vyhledávání a druhý den může být upřednostněna jiná podstránka webu, která se však bude zobrazovat třeba až na 30. pozici ve vyhledávání. Toto si určitě nikdo pro svůj web nepřeje.

Snažte se proto předejít již na začátku takovému přetěžování, protože následná náprava nespočívá pouze v přepsání URL adres, ale i v celkové úpravě on-page i off-page faktorů.

Postup s opatrností

Když jsme si ukázali situace, kdy je nejvhodnější sáhnout po změně URL adres, je důležité si prozradit několik zásad, které by měly být dodrženy především v případě, že plánujete úpravu URL na celém webu:

 1. Správné použití přesměrování stavovým kódem 301.
 2. Aktualizace všech vnitřních (interních) odkazů.
 3. Přidání nové XML mapy webu.
 4. Dočasné ponechání staré mapy webu.

K bodu číslo 2 - může se to zdát jako samozřejmost, ale mnoho lidí na to rádo zapomíná a vyhledávače pak musí navštěvovat nové stránky stále přes přesměrování, což je časově náročnější, než přes přímé odkazy. Navíc ani nedostávají nové URL v případě odkazů přes přesměrování takové hodnocení, jako by dostaly v případě přímých odkazů.

Bod 4 by si zasloužil vysvětlení. Proč ponechávat starou mapu webu dostupnou? Pomocí ní totiž vyhledávač rychleji nalezne nové stránky (díky přesměrování URL ze staré sitemapy). Pokud by byla pouze stará mapa webu nahrazena novou, mohlo by trvat delší dobu, než by vyhledávač dokázal zpracovat všechny nové URL. Tento bod ale není nutnost a určitě i bez ponechání staré mapy by si vyhledávače dokázaly nalézt všechny nové URL, i když by jim to možná trvalo trochu déle.

Na závěr článku ještě jednou připomínáme, že změny URL adres jsou riskantní a po jejich aplikaci může dojít i k několika týdennímu poklesu pozic ve výsledcích vyhledávání a poklesu ranků. Při dodržení výše uvedených pravidel se však toto riziko minimalizuje.

Máte vlastní zkušenosti se změnami URL adres na již zaběhnutém webu? Podělte se o ně s ostatními prostřednictví diskuze umístěné pod tímto článkem.

Zdroj: SEOmoz.org

Delicious Save this on Delicious

Články