Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Nevhodné SEO postupy (podcast)

Aleš Linhart - 15.12.2010

Ve snaze dostat webové stránky na první pozice ve výsledcích vyhledávačů jsou často používány nevhodné nebo dokonce zakázané SEO postupy, které mohou způsobit úplné vyřazení webu z vyhledávání. Aby váš web nebyl z vyhledávání vyřazen, měli byste se vyvarovat následujících nevhodných postupů a technik.

Mluvená verze článku (podcast)

stáhnout (MP3, 12,1 MB, 5 min 4 sec)

Duplicita

Za duplicitní weby jsou považovány domény a subdomény se shodným nebo velmi podobným obsahem. Tuto situaci mohou vyhledávače rozpoznat a do vyhledávání zařadit pouze jednu doménu. Vždy pro vás bude jedna z domén (subdomén) primární a ostatní méně důležité (sekundární). Vlivem duplicit se může stát, že bude do výsledků vyhledávání použita sekundární doména (subdoména) a primární nebude do vyhledávání zařazena vůbec. Abyste tomuto problému předešli, je potřeba se vyhnout duplicitě. Místo duplicitního obsahu na sekundárních webech využijte přesměrování webů na web primární.

Duplicita hrozí nejen mezi doménami a subdoménami, ale také mezi jednotlivými podstránkami webu.

Mimo duplicity vadí vyhledávačům po obsahové stránce ještě jedna věc.

Nesmyslný nebo skrytý text

Nesmyslným textem se rozumí text, který se na stránce nepřirozeně opakuje, přímo nesouvisí se zaměřením webu nebo obsahuje velkou hustotu klíčových slov. Vždy se snažte psát texty především pro návštěvníky webu, protože právě takové mají vyhledávače rádi a nehrozí vám za ně žádný postih. V opačném případě se může stát, že bude váš web zcela vyřazen z vyhledávání. I po odstranění nesmyslného textu může trvat nějaký čas, než se váš web opět začne zařazovat do vyhledávání.

Stejný postih vás čeká v případě, že použijete text, který bude skrytý pro běžné návštěvníky a bude zobrazen pouze pro roboty vyhledávačů. Vyhledávače takové stránky poté hodnotí jako nedůvěryhodné, neboť zobrazují odlišný obsah pro vyhledávače a pro běžné návštěvníky. Vyhledávače považují za skrytý text:

  • Použití bílého textu na bílém pozadí.
  • Umístění textu pod obrázek.
  • Skrytí textu pomocí CSS.
  • Nastavení nulové velikosti písma.

Nechcete-li mít problémy s vyhledávači, tak se výše uvedeným technikám skrývání textu vyhněte. Vyhněte se i nadměrnému použití klíčových slov v metadatech a nepoužívejte v titulku a popisku stránek pouhý seznam klíčových slov.

Odkazy

Význam odkazů se stále více zvyšuje. Jelikož je toto téma velmi rozsáhlé, bude mu věnován samostatný článek a tato část bude zaměřena pouze na techniky, kterým byste se měli u odkazů vyhnout.

Stejně jako text, i odkazy je možné skrýt před běžnými návštěvníky a nechat je viditelné pouze pro roboty vyhledávačů. Odkazy mohou být skryty některým z následujících způsobů:

  • Odkaz je tvořen skrytým textem (např. shodná barva pozadí a textu).
  • Vytvoření miniaturního odkazu v jazyce CSS, který může být menší než jeden pixel.
  • Jako odkaz je použit malý znak uvnitř textu (např. pomlčka, uvozovky).

Další používaný trik, který vadí vyhledávačům, je klamné přesměrování. Jedná se o odkazy, které přesměrují uživatele jinam, než jak je uvedeno v atributu odkazu „href". K realizaci klamného přesměrování většinou slouží JavaScript.

Získávání odkazů pomocí automatických výměn je také zakázaným prvkem. V případě, že vás vyhledávače odhalí, můžete počítat s trestem v podobě vyřazení vaší webové prezentace z výsledků vyhledávání. Abyste se tomuto trestu vyhnuli, odstraňte automaticky vyměněné odkazy z vašeho webu nebo jim nastavte atribut rel="nofollow".

Posledním významným prvkem, který je u vyhledávačů zakázán, je linkfarma. Linkfarma je skupina webů, ze kterých směřují odkazy na jeden hlavní web s cílem zlepšit jeho hodnocení. Weby v linkfarmě mají většinou duplicitní obsah, který nemá žádnou informační hodnotu.

Další nevhodné nebo dokonce zakázané SEO techniky naleznete v nápovědě Seznam.cznápovědě Google.com

Delicious Save this on Delicious

Články