Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.manzes.cz poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Společnost MANZES s. r. o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.manzes.cz po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a společnost MANZES s. r. o. údaje zlikviduje. Tímto informujeme subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvednými způsoby považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům společnosti MANZES s. r. o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.

Naše řešení