Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Analýzy a konzultace

Odhalte, co vašemu webu brání v úspěšnosti. Na základě odborné analýzy navrhneme konkrétní úpravy a zlepšení vašeho webu.

SEO analýza

SEO analýza zjistí, proč se váš web neobjevuje na předních místech vyhledávačů a nemá dostatečnou návštěvnost. Zjistíme kvality a rezervy vašeho webu v porovnání s konkurencí. Dobrá SEO analýza je prvním krokem ke kvalitní optimalizaci, která vám pomůže dosáhnout lepších pozic ve vyhledávačích, snížit náklady na reklamu a zvýšit návštěvnost webu.

Na co se SEO analýza zaměřuje?

Kvalita technického zpracování

Prvním krokem SEO analýzy je prozkoumání zdrojového kódu vašich stránek. Zjistíme, jestli jsou v pořádku titulky, popisy stránek, zda mají pěkná URL a splňují všechny základní požadavky pro optimalizaci kódu. Zkontrolujeme také duplicitu stránek.

Klíčová slova a zjištění pozic ve vyhledávačích

Provedeme krátkou analýzu klíčových slov (keywords). Zjistíme kvalitu a četnost klíčových slov v textech vašeho webu a zjistíme, jak se na vybraná klíčová slova umisťuje váš web ve vyhledávačích. Navrhneme další klíčová slova, na která by se měly vaše www stránky v rámci SEO zaměřit.

Obsah webu a kvalita informační architektury

Během SEO analýzy zkontrolujeme obsah vašich www stránek z hlediska relevance, sémantiky, množství textu a hustoty klíčových slov v něm. Zjistíme, jak je web vnitřně provázán odkazy a zda je přístupný pro uživatele.

Zpětné odkazy a zaindexované stránky

Zjistíme počet a kvalitu zpětných odkazů vedoucích na váš web. Srovnáme počet zaindexovaných podstránek webu pro jednotlivé vyhledávače.

Kvalita optimalizace konkurence

Provedeme analýzu vaší konkurence, která je umístěna na předních místech ve vyhledávačích a nalezneme její SEO nedostatky.

Dobrá SEO analýza je prvním krokem ke kvalitní optimalizaci vašeho webu.

Proč chtít SEO analýzu?

Získáte přehled o umístění vašeho webu ve vyhledávačích. Přijdeme na to, v čem je konkurence na internetu lepší. Doporučíme vám, jak konkurenci předběhnout. SEO Analýza je nezbytnou součástí optimalizace pro vyhledávače. Bez SEO analýzy není možné určit správný směr vývoje vašich stránek. Naším cílem je zvýšit kvalitu vašeho webu.

Analýza ve stručnosti obsahuje

  • zhodnocení analyzovaného webu
  • seznam nalezených nedostatků
  • postupy opravení nalezených nedostatků