Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Analýzy a konzultace

Odhalte, co vašemu webu brání v úspěšnosti. Na základě odborné analýzy navrhneme konkrétní úpravy a zlepšení vašeho webu.

Uživatelské testování

Zjistíme, co znesnadňuje návštěvníkům použití vašich stránek. Uživatelským testováním najdeme důvod snižování konverze stránek, dále ověříme důvěryhodnost či použitelnost webu pro uživatele. Testování webu vychází zásadně z účelu webu. Uvidíte, zda by uživatelé vaši stránku v budoucnu použili, případně jaké funkce by využili více.

Způsob testování

Testy s jednotlivými uživateli trvají obvykle 20 minut až jednu hodinu v závislosti na obsahu a účelu webu. U většiny webů je dostačující počet 5-8 uživatelů pro identifikaci většiny závažných problémů. Uživatel plní zadávané úkoly v rámci běžných možností testovaného webu podle připraveného testovacího scénáře. Činnost testujícího i jeho konverzace s moderátorem je dokumentována pro potřeby pozdější analýzy.

5-8 uživatelů stačí pro identifikaci většiny závažných problémů

Testující uživatelé

Testující uživatelé mají zkušenosti s internetem a jeho používáním. V ideálním případě jsou reprezentanty všech cílových skupin uživatelů webu. Tento požadavek není podstatný u webů zaměřených na širokou veřejnost. Kritériem pro výběr uživatele je i potenciální zájem o informace nebo služby prezentované na testovaném webu.

Vyhodnocení testování

Po skončení analyzujeme záznam z testů a sepíšeme závěrečnou zprávu. V ní popíšeme chyby použitelnosti zjištěné z uživatelských testů s ohledem na jejich důležitost. Navrhneme optimální řešení a nutné úpravy.