Zvyšujeme obchodní účinnost webů a marketingovou přesvědčivost

Vlastní záložka na Facebook stránce

Aleš Linhart - 29.11.2011

Od doby, kdy Facebook zrušil možnost snadného vytváření nových záložek pro jednotlivé firemní Facebook stránky uplynula již dlouhá doba. Stále však mnozí z vás nevědí, jak snadno vytvořit novou záložku podle svých představ. Po přečtení tohoto článku si však budete moct snadno a rychle vytvořit nové záložky na své Facebook stránce.

Způsobů, kterými i po zrušení FBML, vytvořit novou záložku pro vaše stránky na Facebooku existují zajisté mnoho. Z pohledu jednoduchosti vytvoření a aktualizace nové záložky se však jako nejlepší volba ukazuje vytvoření aplikace, kterou nastavíte tak, aby se do jejího obsahu vkládala stránka z vámi definované URL adresy.

Ačkoli se tento postup zdá složitý, lze ho jednoduše zvládnout v 9 následujících krocích:

1. Vytvoření obsahu pro záložku

Prvním nezbytným krokem je vytvoření obsahu, který chcete, aby se zobrazoval v nové záložce. Tento obsah vytvořte formou webové stránky, která se poté bude do obsahu nové záložky načítat. Nejste tak omezení pouze na prostý text a můžete tak zařadit různé grafické a dynamické prvky. Tuto vytvořenou webovou stránku poté umístěte na svoji doménu. Doporučujeme dodržet rozměry této stránky v hranicích 495x800px. V případě větších rozměrů bude stránka na Facebooku doplněna o posuvníky a bude působit nepřirozeně.

2. Vytvoření aplikace

Nyní již začneme se samotným vytvářením Facebook aplikace pro novou záložku. Nejprve se musíte přihlásit na klasický Facebook a následně na adrese developers.facebook.com/apps zvolit tlačítko „Vytvořit novou aplikaci".

Vytvoření aplikace

3. Volba názvu aplikace

Po stisknutí výše uvedeného tlačítka se vám otevře nové okno, ve kterém musíte vyplnit „Zobrazovaný název aplikace" a „Název aplikace". Volba názvů je pouze na vás a později máte možnost tyto názvy změnit. Pouze se v názvech nesmí objevovat slovo „facebook" a také samotná část „face" v názvech by mohla způsobovat potíže. Proto je vhodné se těmto slovům vyhnout. Po odsouhlasení „Facebook Platform Policies" a opsání kontrolní captchy je vaše aplikace vytvořena.

Volba názvu aplikace

4. Nastavení aplikace

Po vytvoření aplikace jste automaticky přesměrováni na základní nastavení této aplikace. Na této stránce můžete změnit dříve nastavené názvy, nastavit doménu aplikace a případně ji zařadit do určité kategorie. Vyplnění těchto částí není povinné, ale pokud je vyplníte, tak určitě nic nezkazíte.

Nastavení aplikace

5. Nastavení načítání obsahu záložky

Jelikož budete chtít, aby se obsah nové záložky načítal z námi vytvořené webové stránky (z krok 1), musíte někde nastavit tuto adresu. To se provádí ve spodní části aktuální stránky se základním nastavení aplikace v části „Panel aplikace".

Nastavení načítání obsahu

6. Vyplnění URL adresy s obsahem

Po kliknutí na „Panel aplikace" z předchozího kroku se objeví formulář o čtyřech políčkách, přičemž pro vaše potřeby jsou nejdůležitější pouze první dvě:

  • Page Tab Name = Název záložky
  • Page Tab URL = URL adresa stránky, na které máte vytvořenou požadovanou webovou stránku (z kroku 1)

Po vyplnění těchto údajů stačí dát kliknout na tlačítko „Uložit změny".

Vyplnění URL adresy s obsahem

7. Ikona aplikace

Nyní, když už máte to hlavní na aplikaci vytvořené, můžete si dovolit stylovou úpravu ve formě nahrání vlastní ikony. Můžete nahrát dvě ikony. Větší ikonu s rozměry 75x75px a menší o rozměrech 16x16px. Ve vašem případě je důležitější menší ikona (16x16px), která se bude zobrazovat v menu u vaší nově vytvořené záložky.

Ikona aplikace

8. Přidání záložky na stránku

Tímto máte celou aplikaci hotovou a nyní ji stačí přidat na naši Facebook stránku, aby se začala zobrazovat jako nová záložka. Prvním krokem pro toto přidání je přesunutí se na stránku námi vytvořené aplikace. To se provádí na aktuální stránce v levém menu pod odkazem „Zobrazit profil aplikace".

Přidání záložky na stránku

9. Výběr naší stránky a konečné přidání záložky

Na profilu aplikace se v levém menu nachází odkaz „Přidat na mou stránku". Po kliknutí na tento odkaz se vám zobrazí seznam všech vašich Facebook stránek. Vy si z tohoto seznamu pouze vyberte tu, pro kterou chcete záložku přidat a kliknete na „Add to Page".

Konečné přidání záložky

Delicious Save this on Delicious

Články